Houtworm Bestrijden

Heeft u gaatjes of boormeel (zeer fijn zaagsel) ontdekt tijdens opruimen, of tijdens uw verbouwing? Of heeft u een vermelding van houtaantasting in een bouwkundige rapport. Dan bent u vast op zoek naar de oplossing. Wij helpen u graag!

Waarom Vermex?

✓ 20+ jaar ervaring

✓ gediplomeerd adviseur houtbescherming

✓ CPMV & EVM- gecertificeerd

✓ 10 jaar garantie

Houtworm en boktor

Houtaantastende insecten die het hout verzwakken en ontsieren

Houtaantastende insecten zijn onder andere houtwormen en boktorren. Deze zijn weer onder te verdelen in nathoutboorders en drooghoutboorders. Nathoutboorders hebben een voorkeur voor hout met een hoog vochtigheidsgehalte. Je vindt ze in zieke en afstervende bomen en stamhout dat te drogen ligt. Waar u en ik het meest mee te maken hebben, zijn de drooghoutboorders. Deze komen voor in hout met een laag vochtigheidsgehalte. Hout dat zich bevindt binnen in gebouwen of onder dak. Drooghoutboorders zijn o.a.: spinthoutkever, gewone houtworm, grote houtworm, en de huisboktor.

Houtworm en boktor hebben een volledige gedaantewisseling van ei, larve, pop naar imago (volwassen). De schade die veroorzaakt wordt, vindt plaats tijdens het larvenstadium. De larven vreten zich een weg door het hout en kunnen afhankelijk van de soort een jaar tot 12 jaar in het hout verblijven. Hierdoor raakt het hout verzwakt en raakt ontsiert wanneer er uitvliegopeningen ontstaan op het moment van uitvliegen.

Werkwijze houtworm bestrijden

De meest voorkomende behandeling is een oppervlaktebehandeling. Hiermee wordt de buitenste laag van het hout ingespoten of ingekwast met een vloeibaar bestrijdingsmiddel. Het houtwerk moet voor dat we het kunnen behandelen aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet onbewerkt zijn (geen verf, beits of waxlagen) en het moet schoon zijn. Er mag geen stof, vuil of boormeel meer op zitten. Want alleen dan kan het bestrijdingsmiddel voor maximale ‘genezing’ en bescherming zorgen.

De vereiste hoeveelheid middel wordt in meerdere lagen aangebracht. Vooral de plaatsen met aantasting en de zachtere delen van het hout nemen meer op en hier wordt dan ook extra middel op aangebracht. Dit is dan ook de reden dat het belangrijk is dat de persoon die het hout in eerste instantie gecontroleerd heeft, ook de bestrijding bij u uitvoert.

Bij aantasting door de huisboktor of de spinthoutkever is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen en schoon te blazen. Bij aantasting van de grote houtworm en ernstige aantasting van de huisboktor moet er ook geïnjecteerd worden. Injecteren van het hout gebeurt door middel van het boren van gaten. In deze gaten wordt een injectieplug geplaatst waardoor we onder druk het middel tot het hart van het hout injecteren en zo het hout van binnenuit kunnen behandelen met het bestrijdingsmiddel.

Vooronderzoek

Voor een succesvolle behandeling, moet er eerst een vooronderzoek plaatsvinden. Met welke houtaantaster hebben we te maken? Hiervoor bekijken we het boormeel en de uitvliegopeningen en de eventueel aanwezige insecten. Voor een definitieve determinatie beoordelen we het boormeel tevens onder de microscoop. We bekijken om welke houtsoort het gaat, welke delen er zijn gebruikt en hoe de bereikbaarheid van het hout is. Daarnaast meten we het vochtgehalte van het hout, van de ruimte en de muren. We bekijken de omvang van de aantasting en brengen de schade in kaart. Ook het moment van onderzoek speelt een belangrijke rol en wanneer er bepaalde werkzaamheden zijn verricht. Optioneel kijken we naar bouwkundige aspecten om te achterhalen waarom er houtwormaantasting is ontstaan (o.a. vocht).

Met de uitkomst van het vooronderzoek wordt een behandelplan besproken waarin aspecten als het te gebruiken bestrijdingsmiddel, de voorbereidende werkzaamheden, garantie en veiligheidsmaatregelen tijdens de behandeling aan bod komen. Eventueel kan dit behandelplan in een rapport worden vastgelegd.

Waar bent u naar op zoek?


Houtwormkever of boktor gevonden?

Heeft u een kevertje gevonden en vermoed u dat het om een houtwormkever gaat? Wij helpen u graag. Wat wij nodig hebben is enkele scherpe foto's van het beestje. Soms is het nodig dat u enkele gave exemplaren opstuurt. Vul het determinatieformulier in en mail / verstuur het samen met de foto's of het beestje.

Prijsopgave

Wilt u een prijsopgave voor een oppervlaktebehandeling tegen houtworm?

Houtworminspectie

Wilt u een onderzoek naar eventuele houtworm in uw (aan te kopen) woning? Wij kunnen voor u een inspectie verzorgen en op verzoek leggen we onze bevindingen vast in een rapport.

De oorzaak van houtworm

Wilt u weten waarom er in uw woning houtworm is ontstaan? Wij doen onderzoek en voeren bouwkundige verbeteringen uit ter voorkoming van houtworm in de toekomst.

 

 

Wilt u door ons gebeld worden? Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u terug.