boommier houtmier schadebeeld
Bel direct 035 544 76 38

Mieren – De bruine boommier

Heeft u fijn zaagsel of gruis gezien, op de grond,  boven in een nok, langs een gording of een spant, bij de naden van een plafondplaat? Of heeft u vroeg in het voorjaar medio maart al mieren ontdekt? Heeft de mier duidelijk twee kleuren? Grote kans dat u overlast heeft van de bruine boommier (Lasius brunneus) Wij helpen u graag!

Er zijn duizenden verschillende soorten mieren, waaronder houtmieren.  Onder de houtmieren vallen de glanzende houtmier en de bruine boommier. Deze mieren bouwen hun nesten in en rondom hout met een hoog vochtigheidsgehalte. In de natuur komen ze voor in bomen en stronken van dode- of levende bomen, meestal ondergronds. Maar helaas komen houtmieren ook voor in huizen en gebouwen. Ze komen binnen via de spouwmuur of door overhangende takken/klimop. In deze gebouwen spelen altijd vochtproblemen een rol. De mieren zitten namelijk in vochtig hout en in isolatie. Vaak onder het dakbeschot, achter betegeling van badkamers of bij platte daken.

Wij richten ons hier op de bruine boommier.

De bruine boommier is een erg schuwe mier. Ze zitten vaak al langer in het hout, voordat je ze ontdekt. ’s Avonds laat of ’s ochtends vroeg heb je de meeste kans om ze te zien. Soms worden ze gezien tijdens hun bruidsvlucht rond mei/juni. Omdat je ze zo weinig ziet, lijkt een bestrijding met een lokdoosje soms te helpen, maar niets is minder waar.

De bruine boommier leeft van het melken van luis. Er bevindt zich altijd een kolonie luizen 10-25 meter rondom hun nest.  Ze hebben vaak meerder satellietnesten en de kolonie kan uitgroeien tot wel duizenden mieren.

Determinatie

Een goede determinatie is belangrijk.  Aangezien het om een hele schuwe mier gaat, is determinatie van de mier zelf niet altijd mogelijk. Maar het schadebeeld (gruis met huidjes en delen van lichaampjes) geeft vaak een goede indicatie van de aanwezigheid van deze mier. Omdat schade van de boommier in sommige gevallen aangemerkt kan worden als vervolgschade van vocht, kunnen de werkzaamheden soms op de verzekering verhaald worden. Om juridische redenen kan het daarom verstandig zijn om determinatie uit te laten voeren door een daarvoor erkend instituut.

Voorbereiding van de bestrijding

Ter voorbereiding van de bestrijding is belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de vermoedelijke locatie en omvang van de nesten.

Voor het onderzoek is de volgende informatie van belang:

  • Informatie over (eerdere) lekkages en vochtplaatsen
  • Informatie over de plaatsen waar mieren en/of sporen van mieren gezien zijn
  • Plattegrond van gebouw en buitenruimtes
  • Informatie over de opbouw van constructies en de daarbij gebruikte materalen

Houd er rekening mee dat  in de buurt van de hoofdnesten, vaak meerdere kleinere satellietnesten (soort dependances van het hoofdnest) zijn gebouwd. Voor een duurzame oplossing, moeten alle nesten gevonden en bestreden worden. Bedenk daarbij dat mieren zich niet aan perceelsgrenzen en eigendomsgrenzen houden (+/- 15 meter rondom en in het pand).

De uitkomsten en adviezen naar aanleiding van het vooronderzoek worden mondeling met u doorgenomen. Indien gewenst, kan er een rapport worden gemaakt.

Schade bruine boommier in hout en isolatie

Bestrijding en werkzaamheden

Het bestrijden van de bruine boommier, behoeft bouwkundig ingrijpen, zowel ter voorbereiding van de bestrijding als voor het oplossen van het onderliggend vochtprobleem. Voor een succesvolle bestrijding, moeten alle aspecten grondig worden aangepakt.

Na het verwijderen van de voorliggende constructies (slopen) is te zien waar zich de nesten, gangen en de satellietnesten bevinden. Wanneer de nesten zijn gevonden, moet direct begonnen worden met het verwijderen van de nesten en parallel daaraan een bestrijding. Wanneer de bestrijden niet parallel loopt trekken de mieren verder de constructie in en dat bemoeilijkt de bestrijding en moet er nóg meer gesloopt worden. In dit filmpje kunt u zien hoe mieren zich in de constructie kunnen bevinden.

Het is verstandig het hout dat in de constructie achterblijft na de bestrijding, te behandelen met een houtbeschermingsmiddel.

Minstens zo belangrijk is dat het vochtprobleem wordt opgelost. De mieren zitten namelijk op plaatsen waar een bouwknoop in de constructie zit, denk aan een plaats waar dauwpuntcondensatie optreedt. Dauwpuntcondensatie is het gevolg van een vochtprobleem elders in het gebouw. Om te achterhalen wat de oorzaak is, is verder onderzoek nodig.

Ter preventie is het verstandig om de tuin zo veel mogelijk luisvrij te maken, om zo de voedselbron van de boommieren weg te nemen. Het verwijderen van overhangende beplanting voorkomt dat mieren binnenkomen.

Branchevereniging Plaagdierbestrijding en / of ongediertebestrijding
EVM logo

Ongedierte? Bel 035 - 544 76 38

Wilt u door ons gebeld worden? Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u terug.